نسخه جدید ماژول پرداخت بانکی PayPlus برای فروش کارت شارژ Virtual Freer

برای دانلود به صفحه "ماژول ها و کدها" رفته و کد مربوط به Virtual Freer را دریافت فرمایید. این کد روی Virtual Freer نسخه 1.57 تست شده است.

 

 

برای شروع ابتدا ثبت نام فرمایید...

ماژول های پرداخت ثبت نام