تغییر روش پرداخت برای فروشگاه های جدید

متاسفانه بدلیل مشکلات بوجود آمده توسط بعضی فروشگاه ها مجبور به تغییر رویه پرداخت و تسویه حساب فروشگاه های جدید شدیم. توجه داشته باشید این شرایط از تاریخ 7 مرداد 1392 اعمال می شود.

  • فروشگاه های با سابقه کار بیشتر از 3 ماه به صورت لحظه ای و طبق روال قدیم
  • فروشگاه های جدید و بدون سابقه 4 روز