انتقال کلیه درگاه ها به سیستم شاپرک و امکان استفاده از درگاه ملت برای فروشگاه ها 

از تاریخ 26 آذر 1392 کلیه تراکنش ها از طریق سیستم شاپرک واریز می گردد و کمترین زمان ممکن برای تسویه حساب 24 است.
 
درگاه ملت برای تمام فروشگاه هایی که تراکنش روزانه آنها بیشتر از 200.000 ریال باشد، قابل استفاده است برای تغییر درگاه یک پیام داخلی بفرستید.
 
موفق باشید.
مدیریت +Pay